منتشر شده گذشته 2 سالها در علم و دانش

_اگر_این_قانون_مغز_را_ندانید_ممکن_نیست_موفق_شوید(4).mp3

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

اگراین قانون راندانید ممکن نیست موفق شوید.

متن

پادکست سبکتو - اگر این قانون را ندانید،ممکن نیست موفق شوید.
دانشمندان تقسیمات مختلفی برای مغز انسان طراحی کرده‌اند؛ نیمکره راست و نیمکره چپ یا مغز جدید و مغز قدیم اما مهم‌ترین آنها، تقسیم مغز به دسته خودآگاه و ناخودآگاه است. خودآگاه بخشی است که توسط آن فکر می‌کنیم. وقتی حس می‌کنیم مطلبی را فهمیدیم یا آن را درک کردیم، خودآگاه ما مشغول به کار است.

:
/ :

صف

پاک کردن