دوستش داشتم | پادکست کافه کتاب (قسمت اول)

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

کتاب دوستش داشتم - نویسنده : آنا گاوالدا
کتی » زنی است که به تازگی همسرش او را ترک کرده و موقتا در خانه ی پدرشوهرش زندگی می کند. او از همسرش شاکی و عصبانی است چراکه او و دو فرزند کوچکشان را تنها گذاشته است. کتی با پدرشوهرش حرف می‌زند و در میان این گفت و گو رازی آشکار می‌شود...

متن

گویندگان:شیرین سپه راد، سید محمد اطهری

:
/ :

صف

پاک کردن