قسمت اول | فصل پنجم | مهارت ارتباط موثر

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

بدون شک اکثر ما اگر به دور و بر خودمون نگاه کنیم بعضی از افراد رو می بینیم که روابطمون با او خدشه داره! چرا؟ به جز ضعف در دانش و عمل، چه مهارتهایی را برای یک ارتباط موثر و خوب نداریم؟ چطور می تونیم در فضای مجازی چیزی رو نقد کنیم یا کامنت بگذاریم؟ رُک بودن با جرأتمند بودن چه فرقی می کنه؟ لغتی که شما برای هوش هیجانی خودتون در نظر می گیرید چیه؟ اصول مذاکره کردن چیه؟

متن

گویندگان:الیاس گرجی، اکرم عبدی، هانیه جعفری
تاریخ انتشار:9 ماه پیش

:
/ :

صف

پاک کردن