قسمت نهم | فصل ششم | خانواده هایی با عضو کم توان ذهنی

  • 3
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

خانواده هایی با عضو کم توان ذهنی چه مشکلات و معضلاتی دارند؟ افراد با کم توانی ذهنی یا جسمی چه جایگاهی در ایران دارند؟ متاسفانه، احساس خجالت احساس گناه، شرم و پنهان کردن فرزندان تنها بخشی از مواردی است که این خانواده ها خودشون رو درگیرش می کنند.
مسائل اقتصادی و مالی، حمایت های دولتی و فرهنگسازی از طریق رسانه ها (بخصوص رسانه های ملی و تلویزیون) به چه شکل در ایران انجام میشه؟
تفاوت های خانواده هایی با عضو کم توان جسمی و کم توان ذهنی چیست؟
روابط جنسی و بلوغ افراد کم توان ذهنی به چه شکل سپری میشه و آیا تدابیری برای این روند در ایران اندیشیده شده؟
هانیه جعفری (روانشناس و زوج درمانگر) و وحید حجه فروش (پادکست کاکتوس) در این قسمت از دغدغه های این عزیزان میگن و راهکارهایی رو بیان می کنند.

متن

گویندگان:الیاس گرجی، اکرم عبدی، هانیه جعفری، وحید حجه فروش
تاریخ انتشار:2 ماه پیش

:
/ :

صف

پاک کردن