منتشر شده گذشته 1 year در فرهنگ و جامعه, در آلبوم: پادکست ترجمان

پادکست ترجمان | اینستاگرام آن بخشِ خودشیفته شخصیتتان را دوست دارد

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

رسانه‌های اجتماعی در اصل به‌عنوانِ ابزارهایی برای ایجاد ارتباط با دیگران و بیرون از آمدن از تنهایی طراحی شده‌اند، اما در واقع، تجربه حضور در آن‌ها معمولاًحسی از تنهایی و انزوا به ما می‌دهد. شاید دلیل این تناقض، محدودیتِ این رسانه‌ها در بازنمایی کاملِ زندگی انسانی باشد. شبکه‌های اجتماعی ظرفیتی برای بیان غم‌ها، تردیدها و کاستی‌های ما ندارد و در مقابل، آن‌دسته از گرایش‌هایی را تقویت می‌کند که از اساس با همدلی در تضاد است.

:
/ :

صف

پاک کردن