منتشر شده گذشته 2 سالها در داستان

ماموریت غیرممکن

  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

نجات گروگان ها از دست داعش

متن

یک وکیل نیویورکی واسطه‌ی تماس بین القاعده و داعش شده بوده است که با هم و به کمک FBI یک گروگان آمریکایی را از دست داعش نجات بدهند.

00:00

🤗🤗ziba
.

00:00

🤠🤠

:
/ :

صف

پاک کردن