منتشر شده گذشته 1 year در داستان

فرارکن یا بمیر

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

۳سال در اسارت دزدان دریایی

متن

در اپیزود سوم چنل‌بی ماجرای سرنشینان کشتی آلبیدو را شنیدیم که بیش از سه سال اسیر دزدان دریایی سومالیایی‌ بودند و در این مدت طولانی اتفاقات عجیبی را تجربه‌کردند.

نویسنده‌ی گزارش منبع،‌ جیمز ورینی،‌ ماه‌ها این ماجرا را دنبال کرده و گزارش جامعی نوشته که در کنار این روایت پرتعلیق، ما را با پشت پرده‌ی تشکیلات دزدان دریایی آشنا می‌کند و نشانمان می‌دهد که ساز و کار این تجارت عجیب چگونه طراحی و اجرا می‌شود.

:
/ :

صف

پاک کردن