منتشر شده گذشته 2 سالها در دیگر, در آلبوم: دیالوگ باکس | DialogueBox

دیالوگ باکس | داستان حیات سیاسی یوسف رستم

  • 544
  • 0
  • 0
  • 59
  • 0
  • 1

نویسنده و خوانش: احسان عبدی پور

ماجرا واقعی است!
اگر دنبال روز شروع تحولات رفتاری یوسفو بگردین، به آشغالهای جلوی خونه سواحلی می رسین! همیشه مُشتی بچه استندبای تو میدون جلوی خونش میپلکیدن بلکه در باز شود، عطر نصفه ای، لباس یک بار تن رفته ای، ته مونده کنیاکی، ته شیشه مارمالادی چیزی بگذارد دم در روی سه کنچه! محمود سواحلی زود چیزهای زندگیش را دور می انداخت، درویش و این چیزا نبود ولی همیشه انگار قرار بود فردا صبح بمیرد، مذهبی نبود ولی کل رمضون رو با محل روزه می گرفت، بُرد کولرش را داد به ...

متن

صدابردار: حسین مظفری
عکس کاور: احمد طاهر
تنظیم: مهدی ستوده

اطلاعات اپیزود به ترتیب ورود:
موسیقی مهرداد مهدی Tehran valse
موسیقی Wide Waters - Tides

ارادتمند،
مهدی ستوده،
بیست و پنجم اسفند ماه 1398

:
/ :

صف

پاک کردن