منتشر شده گذشته 1 year در داستان, در آلبوم: پادکست مسافر | mosafer podcast

پافه | بدقولی

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

در این قسمت :
- تعریف بدقولی
- دلایل بدقولی
- پیامد های بدقولی
- راهکار های مقابله با بدقولی
و ...

متن

گویندگان:پافه
تاریخ انتشار:1 روز پیش

:
/ :

صف

پاک کردن