پادکست هاگیر واگیر | HV12

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

سیزدهمین "هاگیرواگیر"در شرایطی منتشر میشود که کروناویروسِ عامل کووید19 همچنان در ایران خر مراد را سوار است و به پیش می‌تازد. ما هم همچنان موسیقی گوش میدهیم. حرفهای جدی را در طنزترین حالت ممکن میگوییم و میخندیم بلکه کمی حال و هوایمان تازه شود.توی این هاگیرواگیر هم همراه هم باشیم.

:
/ :

صف

پاک کردن