منتشر شده گذشته 2 سالها در فرهنگ و جامعه, در آلبوم: پادکست ترجمان

پادکست ترجمان | چیزهای زیادی هست که فلسفه می‌تواند از فیلم بیاموزد

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

برخی از فیلسوفان می‌گویند فلسفه میدانِ برهان‌آوری عقلی است، نه بازی با احساسات و هیجانات، و به همین دلیل نباید فیلم‌ها را وارد بحث‌های فلسفی کرد. اما واقعیت آن است که سردرگمی‌ها، شعف‌ها و غم‌ها بخشی جدانشدنی و پراهمیت از حیات انسانی‌اند، مسائلی که جایشان در بحث‌های فلسفی معمولاً خالی است. اینجاست که اتفاقاً یک فیلم می‌تواند به ما نشان دهد، به‌عنوان یک موجود بشری، قرارگرفتن در موقعیتی فلسفی چه حال و هوایی دارد.

:
/ :

صف

پاک کردن