پادکست سه نقطه | عقده ی ادیپ من نوشته ی فرانک اکانر

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

فرانک اکانر نویسنده ی ایرلندی قرن بیستم، با لحنی شوخ از زندگی مردم فقیر ایرلند می نوشته و به او چخوف ایرلند اقب داده بوده اند. داستان عقده ی ادیپ من از زاویه ی دید پسر پنج ساله ای نوشته شده که پدرش از جنگ جهانی اول برگشته است. پسرک با دید بچه گانه و طنزش حسادت به رابطه ی مادر و پدر و مشکلش را در ارتباط برقرار کردن با آن ها را نقل می کند.

:
/ :

صف

پاک کردن