منتشر شده حدود یک ماه پیش در پادکست

پادکست زندگی موفق با تصویرسازی ذهنی

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

تمام تصمیم هایی که ما در زندگی خود میگیریم وابسته به تصویر ذهنی ماست. بعضی از افراد برای گرفتن تصمیم های زندگی خود منتظر درست شدن شرایط هستند و فکر میکنند خودشان قدرت تغییر را ندارند.

چنین افرادی یک تصویر ذهنی ضعیف از خودشان دارند و هیچگاه موفق نمیشوند. اگر میخواهید از قدرت تصویرسازی ذهنی باخبر شوید و خوشبختی را پیدا کنید؛ با ما همراه باشید.

:
/ :

صف

پاک کردن