پادکست سه نقطه | بشقاب پرنده در کوشیرو

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

داستان بشقاب پرنده در کوشیرو درباره ی مردیه که زنش بعد از زلزله ای در ژاپن ترکش می کنه.

:
/ :

صف

پاک کردن