منتشر شده گذشته 2 سالها در داستان, در آلبوم: پادکست مسافر | mosafer podcast

مسافر | یادبودی برای بودن

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

شماره‌ی چهاردهم | یادبودی برای بودنما زندگی رو هر روز می‌کشیم که زنده بمونیم! ما اسیر درای بسته‌ای می‌شیم که برای بازکردنشون، دست به خیلی کارا میزنیم، عاقبتم پشت همون درای بسته از یاد زندگی میریم.... راستش رو بخوای این زندگی خیلی از خودش رو به ما بدهکاره...مهدی روزرخ (م.مسافر)
همراه با آثاری از:
محمدرضا شجریان و Thomas Bergersen

متن

گویندگان:مهدی روزرخ
تاریخ انتشار:8 ماه پیش

:
/ :

صف

پاک کردن